Lắp đặt nhà xưởng thép tiền chế

Lắp đặt nhà xưởng khu công nghiệp tại bình dương

Đặc biệt với nhà thép tiền chế sẽ cách nước tốt bằng công nghệ sử dụng các mái mối đứng, thành phần mái đứng và điểm mái.Dễ dàng mở rộng thêm trong tương lai cho các doanh nghiệp.

Xem chi tiết 12/09/2015

Thiết kế thi công nhà xưởng tại TPHCM

Để đảm bảo quá trình sản xuất được hiệu quả tốt và chất lượng cao thì việc thi công nhà xưởng phải được thực hiện tốt về dây chuyền sản xuất cũng như tiến độ của thi công xây dựng nhà xưởng.

Xem chi tiết 12/09/2015